Na venkově zdravě jíme

V rámci společného projektu “Na venkově zdravě jíme” chceme lidem z regionů Společná CIDLINA a Hradecký venkov zprostředkovat možnost nákupu zdravých potravin v blízkém okolí jejich domova, a to přímo u zemědělců, zpracovatelů či výrobců. Zemědělci, kteří zde udržují půdu a chovají na ní dobytek, vyrábějí kvalitní potraviny, pro které však potřebují dostatečný odbyt. Podobně jsou na tom též navazující zpracovatelské obory a výroby - pekaři, cukráři, uzenáři a řada dalších. Projekt tedy zároveň podporuje činnost těchto subjektů.

Naše internetová VENKOVSKÁ TRŽNICE poskytuje veřejnosti informace o dostupnosti zdravých zemědělských produktů a potravin z regionů Hradecký venkov a Společná CIDLINA. Regionální producenti potravin tak mohou bez velkých nákladů realizovat přímý prodej za přiměřené ceny bez zprostředkování obchodníkem. Lidem v regionu je díky tomu naopak umožněn nákup čerstvých a kvalitních lokálních potravin od prvovýrobců s možností setkání se s pěstitelem nebo výrobcem. Přímý kontakt zákazníka s výrobcem navíc zajistí oboustranné prohloubení vztahu k regionu.

V rámci projektu se zaměřujeme také na propagaci zdravého životního stylu v oblasti gastronomie, a to ve smyslu vaření z kvalitních, čerstvých regionálních surovin, jejichž výroba ani další zpracování nadměrně nezatěžují životní prostředí.

Pro školní jídelny z obou regionů připravujeme kurzy zdravého vaření spolu se zprostředkováním nabídky potravin regionálních producentů a výrobců. Očekáváme, že projekt přispěje k šíření zdravého životního stylu, dopomůže k odbourání polotovarů ve školních jídelnách a podpoří naopak nákup masa z venkovských farem a nákup místního ovoce a zeleniny.

Pro širokou veřejnost byly uspořádány 2 propagační akce – 24. 5. 2014 na Návsi v Nepolisech a 20. 9. 2014 v Hněvčevsi. Pro všechny návštěvníky byla připravena bohatá prodejní a ochutnávková akce zdravých potravin z našich regionů, soutěž ve vaření amatérských kuchařských týmů a soutěž ve vaření školních jídelen, a to především z regionálních surovin. Organizace obou akcí proběhla ve spolupráci se zemědělci, uzenáři, cukráři, pekaři, včelaři a řadou dalších producentů. Na závěr vznikla putovní výstavní expozice, kde prezentujeme vítězné recepty a použité regionální suroviny. Výstava putuje po regionech obou partnerských MAS a je možné si jí na vyžádání zapůjčit.

Proč to všechno děláme?

Protože si myslíme, že bychom měli jíst zdravé regionální potraviny a nakupování přímo u zemědělců nebo výrobců je navíc v tomto ohledu jakýmsi společenským setkáním, které by mělo přinést jednak zvýšení prodeje, jednak soběstačnost regionálních zemědělců nebo malých, kvalitních výrobců.

Produkcí kvalitních regionálních potravin a jejich konzumací také přispíváme k podpoře regionálních tradic a dovedností, k rozvoji regionální ekonomiky (udržení pracovních příležitostí na venkově) a ochraně životního prostředí (doprava potravin z velkých dálek neúměrně zatěžuje životní prostředí; zemědělci obhospodařují krajinu, ve které žijeme).